Årsmøte i CAC

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i CAC på Lasaretthøiden

Søndag den 22. mars, klokken 18:00.

Agenda:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder, tellekomite og referent
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Regnskap
  5. Styrets årsberetning
  6. Innkomne saker
  7. Eventuelt

DOKUMENTER

CAC årsberetning 2014

Årsmøte 2015 – Valkomiteens innstilling

Forslag til CAC vedtekter 2015

Årsmøte 2015 – Balanse 12-01-2015