Styret

Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2024 – 2025:

Funksjon Navn E-post Telefon

Styreleder    Janni Alise Juul   mail: jannialise.juul@hotmail.com    tlf 92894563

Nestleder      Daniel Hagen Mail: dani-hagen95@hotmail.com   tlf 90714698

Sekretær         Tom Kristian Venger  Mail: tomkvenger@gmail.com   tlf  90133044

Kasserer       Frode Amundsen Mail: framunds@online.no 906 56 989

Compagniesjef, Ole Morten Meland og Leder Markententeriet, Toril Kildedal har møte og talerett, men ikke stemmerett.

 

Vedtekter oppdatert 21 mars 2021 på Årsmøte