Styret

Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2019-2020/21:

Funksjon Navn E-post Telefon

Styreleder    Janni Alise Juul    jannialise.juul@hotmail.com tlf 92894563

Nestleder      Daniel Hagen dani-hagen95@hotmail.com   tlf 90714698

Sekretær         Hilde Mari Olsen hilde.mari.olsen@gmail.com tlf 91727158

Kasserer       Frode Amundsen framunds@online.no 906 56 989

Compagniesjef, Jørn Kildedal og Leder Marketenteriet, Bente Meland har møte og talerett, men ikke stemmerett.

 

pdfIcon

Vedtekter CAC