Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2017-2018/2017:

Funksjon Navn E-post Telefon

Styreleder    Janni Alise Juul    jannialise.juul@hotmail.com tlf 92894563

Nestleder      Daniel Hagen dani-hagen95@hotmail.com   tlf 90714698

Sekretær       Tom Kristian Venger tkvenger@getmail.no  tlf 901 33044

Kasserer       Frode Amundsen framunds@online.no 906 56 989

Compagniesjef, Jørn Kildedal og Leder Marketenteriet, Bente Meland har møte og talerett, men ikke stemmerett.

 

pdfIcon

 

 

Vedtekter CAC