Legg til personer som skal få invitasjon til årets St.Barbara