Artilleriet

Christianssand Artillerie Compagnie – Artilleriets opprinnelse

artillerist

Etter Gyldenløvefeiden (1675-1679) ble Det Norske Artillerie Corps etablert 24.juni 1685 med standkvarter på Akershus. Dette kan vi si er den formelle etableringsdatoen for Christianssand Artillerie Compagnie (heretter: CAC). Likevel ble antakelig ikke CAC operativ før i 1689.

Tidligere var det 2 selvstendige Artillerie Corps som var etablert direkte under kongen: Det Holstenske (7.oktober 1684) og Det Danske Artillerie Corps (10.januar 1685).

Det Norske Artillerie Corps besto fra starten av 2 kompanier, men ble i 1688 utvidet til 7 kompanier knyttet til hovedfestningen og med detasjementer knyttet til mindre festninger og skanser. Disse var: Akershusiske, Kongsvingerske, Fredrikstadske, Cristianssandske, Bergenhusiske, Tronhjemske og Det Fredrikhaldske med 39 artillerister, hvorav 1 artillerist var detasjert til Sponvigen Skanse. Korpssjefen førte kommando over kompaniet på Akershus, som også ble kalt «Livcompagniet».

I 1764 ble artilleriet omorganisert. Festningsartilleriets betydning ble sterkt redusert til fordel for et mer «mobilt artilleri». Vårt første fast organiserte FA-batteri ble organisert i 1788, og hadde sitt tilhold i Fredrikshald i tiden 1788-1793.