Skip to main content

St Barbara vel gjennomført

St Barbara vel gjennomført

Lørdag 30 nov ble igjen St Barbara feiret av Christianssand Artillerie Compagnie for 26 året på rad. Også i år ble det feiret på Kjevik i messe 2. Vår høye beskytter Oberst Harald Minde, og vår sjef for marketenteriet, Bente Meland, ble begge tildelt vår høyeste utmerkelse, nemlig Den Gyldne hest montert på treplate (som […]

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Oberst Harald Minde sluttet som sjef på Kjevik Flystasjon i oktober, og ny sjef Oberst Paul Håvard Sørensen har nå tatt over. CAC har som mål at den til enhver tid øverste sjef i vår teig skal være vår høye beskytter. Vi fikk derfor til et møte med ny sjef onsdag 20 nov, og han […]

St Barbara feiringen planlegges

St Barbara feiringen planlegges

Collegiet og festkomiteen er godt i gang med planleggingen av årets St Barbara feiring. Datoen blir i år lørdag 30 nov, og klokkeslettet settes til kl 18.00 (en halv time tidligere enn før). Stedet er messe 2 på Kjevik som i fjor (inne i leiren). Påmelding er sendt ut, men her ligger linken du kan […]