Minner om årets sikkerhetskurs

Vi minner om årets sikkerhetskurs som skal arrangeres på Kjevik lørdag 20 april fra kl 09.00. Sikkerhet er et svært prioritert område for oss som driver med svartkrutt og har saluttkanoner med forladning, samt musketter med flint og forladning. En oppdatering og repetisjon på regler og prosedyrer er derfor avgjørende for å opprettholde kompetansen på … Les mer

Nordisk samarbeidsmøte gjennomført

Onsdag 3 april kl 18.30 startet det Nordiske samarbeidsmøte hvor Mikael Anderson deltok som møteleder. Det var hele 16 deltagere fra både Sverige, Danmark, Finland og Norge. Det ble nesten et militærhistorisk NATO møte. Referat og oppdatert aktivitetsplan sendes ut så snart det er gjennomlest og korrigert. Jørn deltok for CAC. Neste møte blir i … Les mer

Årsmøte i CAC avholdt

Mandag 18 mars ble årsmøte i CAC gjennomført i Flaggsalongen på Lasaretthøyden Odderøya. Det var 11 medlemmer tilstede. Janni Juul ble valgt til ny styreleder og resten av styre som var på valg tok gjenvalg. Styreleder Jørn Kildedal ble takket av og fikk overrakt en god flaske Mjød som takk. Ole Morten takker av Jørn … Les mer

Sjef Heimevernet orienterte om status

Det var fullt hus og et meget engasjert publikum som fikk med seg foredraget til Sjef Heimevernet på Offisersmessen i går kveld torsdag 14 mars 24. I tillegg ble det god spørsmålsrunde etter foredraget med mange gode spørsmål og svar. Genmaj Frode Ommundsen orienterer

Foredrag om Forsvarets utdanningssystem

Torsdag 29 februar holdt Brigader Ole Anders Øie et foredrag om Forsvarets nye utdanningssystem. Nå kan man altså gå rett inn på f. eks Krigskolen etter videregående, uten å gå via befalsskole og pliktår. Et tema var hvordan dette vil fungere for fremtidens ledere og soldater.

CAC takket av sjef Kjevik

Tirsdag 27 feb kl 11.00 var styreleder CAC invitert til avslutningslunsj for sjef LSK Kjevik, Oberst Paul-Harald Sørensen. Compagniet takket for all støtte gjennom de nesten 5 årene han har fungert som sjef. Bruk av lokaler til sikkerhetskurs, St Barbara feiring, lån av skytebane, forlegning og forpleining ifm arrangement var noe av det Jørn takket … Les mer

H.M. Kong Harald V fyller 87 år

Onsdag 21 februar 2024 fyller H.M. Kong Harald V 87 år. Samme dag kl 12.00 salutterer Christianssand Artillerie Compagnie med 21 skudd fra Lasaretthøyden på Odderøya. Våre beste ønsker og gratulasjoner til vår Konge.