En særdeles hyggelig Compagnieaften

Fredag 27 feb møttes vi til Compagnieaften i Offisersmessen på Gimlemoen med ny salong og nylagt gulv. Det var 21 påmeldte, men 4 meldte avbud, og vi ble 17 stk som samlet seg til stort rekebord med tilbehør. Under maten ble årets oppdrag og arrangem,ent gjennomgått, og etterpå gikk vi i salongen og hygget oss med gode historier, artilleriquis mv.

Takk til alle som var med å arrangere, deltagere og de som hjalp til med rydding og vask 🙂

comp aften 1 comp aften 2 2015-02-27 19.07.51

comp aften 3