Oscar Wergeland jubileet åpnet

Onsdag 4 mars kl 17.00 var Compagniet med og åpnet General Oscar Wergelands 200 års jubileum. Vi stod vakt utenfor Rådhuset og ble meget godt markedsført i programmet og arrangementene som skal gjennomføres i løpet av året. Vår logo var lett synlig.

Takk til Sigrid, Ragnar, Thor Egil og Jørn som stillte for CAC

ow nr 1 ow2 ow3 ow4