Presenterte langtidsplanen for Forsvaret

Mandag 29 april kl 19.00 var det møtt opp over 75 stk på Offisersmessa på Gimlemoen for å høre om langtidsplanen for Forsvaret. President i Norges Forsvarsforening Generalløytnant (P) Arne Bård Dalhaug presenterte planen som skal gjelde for 12 år fremover. Representant fra Arbeiderpartiet Nils-Ole Foshaug og representant for Fremskrittspartiet Christian Tybring Gjedde kommenterte langtidsplanen og svarte på spørsmål etter foredraget.