Våre oppgaver

Marketenteriet er en stor og svært viktig del av ethvert compagnie, og det er ikke noe unntak ved Christiansand Artillerie Compagnie.

Ordet “marketenter” stammer fra det italienske “mecatante”, som betyr “handlende”. Dette er gammel betegnelse som nyttes for en person som selger matvarer, drikkevarer, tobakk og øvrige varer, som ikke hører naturlig inn under den militære forpleining som tilbys soldater og underoffiserer og offiserer i felt.

Christianssand Artillerie Compagnie har et eget Marketenteri, og dette består hovedsakelig av soldatenes og offiserenes kvinner og barn. På 1600- og 1770-tallet var det helt vanlig at “den gemene hop”, altså de sivile i Marketenteriet, fulgte med soldatene og offiserene ut i felt.

Mange av kvinnene som utgjorde Marketenteriet, hadde tidligere arbeidet som hushjelper og medhjelpere i større husholdninger på bondegårder, og kanskje til og med på Herregårder. Der hadde de tilegnet seg kunnskap om mange gjøremål, som de tok med seg ut i felt.

Oppgavene til de som hørte naturlig inn under Marketenteriet, bestod som oftest i matlaging, pass av barn og stell av syke og sårede. Jentene fra barns alder hjalp til både med bespisningen og stell av de syke og sårede, mens guttene fra samme alder hjalp til som håndlangere til kanonene samt at de også bar compagniets fane.

Andre viktige oppgaver for både kvinner og barn, var å samle urter til krydder og helbredelse av sykdommer og plukke bær og annet som kunne spises. Vedlikehold av uniformer og egne klær stod på listen over gjøremål, og i forbindelse med dette arbeidet var det vanlig å farge garn ved hjelp av planter som ble plukket og samlet inn.

Det utviklet seg dessuten mange fine håndarbeidsteknikker – som stort sett er glemt i dagens samfunn. Kvinnene i Christianssand Artillerie Compagnie har lest om, og lært en del av de gamle teknikkene, og forsøker å vedlikeholde disse.

Kvinner og barn i Christianssand Artillerie Compagnie har, som soldatene og offiserene, tidsriktige antrekk fra tidsperioden rundt 1700-tallet. Det gjelder for både hverdags- og festantrekk.

Marketenteriet Lier lite