Styret

Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2021 – 2022/23:

Funksjon Navn E-post Telefon

Styreleder    Jørn Kildedal  mail: jorn.kildedal@wemail.no     tlf 99045612

Nestleder      Daniel Hagen Mail: dani-hagen95@hotmail.com   tlf 90714698

Sekretær         Tom Kristian Venger  Mail: tomkvenger@gmail.com   tlf  90133044

Kasserer       Frode Amundsen Mail: framunds@online.no 906 56 989

Compagniesjef, Ole Morten Meland og Leder Markententeriet, Toril Kildedal har møte og talerett, men ikke stemmerett.

 

Vedtekter oppdatert 21 mars 2021 på Årsmøte