Muskett/pistol

I Compagniet er det flere som har muskett og/eller flintlåspistol. Du må være medlem av en pistolklubb eller tilsvarende som har egen svartkruttgruppe for å kunne erverve våpen og kjøpe krutt, selv om det bare er til saluttering. Man må også være medlem av Norsk Svartkrutt Union.

Her er mye utstyr til svartkruttvåpen:

http://www.midway.no/Jaktutstyr/Svartkrutt/Rengjoring-og-vedlikehold-av-svartkruttvapen

Noen av CAC sine våpen (de er personlige og man må ha våpenkort)

flintlåspistol 1750muskett

 

Litt om skyting med svartkruttvåpen:

Klikk for å få tilgang til Vapen_Black_powder.pdf

Her ser du hva en typisk soldat hadde av utstyr på 1700 tallet:

Utstyr til soldat 1700 tallet