Sikkerhet

Sikkerhet er viktig når man driver vår hobby og skal håndtere svartkruttvåpen. Vi forholder oss til DSB, Politi og brannvesen, samt andre instanser ved behov når vi håndterer våre saluttkanoner, musketter og flintlåspistoler. De militærhistoriske foreningene samarbeider om sikkerhet, opptreden og holdninger. Vi har sammen utarbeidet et eget adferd og sikkerhetsreglement, samt at hver avdeling har sitt egget sikkerhetsreglement. Det holdes årlige kurser og vi repeterer dette ved hvert oppdrag. For å kunne håndtere saluttkanon, muskett og flintlåspistol skal man ha nødvendig kunnskap og være en del av et miljø. For å kunne kjøpe og oppbevare krutt må man være medlem av en våpenklubb, Norsk svartkruttunion, samt ha våpentillatelse. Man søker om kjøp og oppbevaring av krutt til DSB via Altinn, og man må ha en godkjent lagringsplass.

Se: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2005/Veiledning/Veiledning-til-forskrift-av-26-juni-2002-nr-922-om-handtering-av-eksplosjonsfarlig-stoff-kapittel-7-oppbevaring/

Regler for saluttering: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/eksplosiver/Saluttering/

Under kan du se vår soldathåndbok samt vårt sikkerhetsreglement

Link til Soldatbok: Soldatbok 2019

Link til adferdsreglement for historiske foreninger: Adferdsreglement

Andre linker