Kvinner og barn

IMAG0204

Kvinner og barn var viktige å ha med i felt, da de stod for kost, losji og sanitet.

I Christianssand Artillerie Compagnie er kvinner og barn en naturlig del av Compagniet og familielivet i foreningen. De er stort sett med på alle oppdrag, men betjener ikke kanoner.

IMAG0202

cacjubileum_festningen