Uniformsreglement

 

Link til Bestemmelser om bruk av uniform

FAQ:

Spørsmål: Hva kan man ha på seg på forskjellige arrangement?

Svar: Uniformsbestemmelsene vedlagt regulerer dette, og på siste side står det:
«Festeantrekk 2
Festantrekk 2 er et eget festantrekk som fraviker fra uniformen. Dette kan brukes
når man er «alene» på arrangementer utenom felles deltagelse fra CAC.»

Det vil altså si at når man er invitert felles i CAC regi slik som TS fødselsdag, ABM ball, Laugsball mv, stiller man i CAC Uniform/kjole iht reguleringen for festantrekk 1.

Ved spesielle anledninger (TS dagene, helgearrangement mv) hvor man har brukt uniformen hele dagen og denne kanskje er våt og skitten, kan man tillate å bruke Festantrekk 2 (annen jakke og bukse med 1700 talls tilsnitt) som noen har fått sydd selv.
Festantrekk 2 kan man f.eks også benytte på maskeradeball mv hvor CAC ikke er invitert som avdeling, men den enkelte er invitert som privatperson.

Reglementet er et levende dokument, og forslag til forbedringer mottas med takk.