Her vil Statutter for Æresmedlemskap offentliggjøres når de er produsert og godkjent.