Flytting av CAC avdelingslager

Tirsdag 30. oktober var tiden kommet for å samle CAC på en plass.

Etter en forespørsel til ansvarlig leietaker (HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788) av Østre Lazareth på Lazareth Høiden på Odderøya, ble det klart at Christianssand Artillerie Compagnie kunne få lov å nytte lokalene i kjelleren til å lagre alt avdelingsutstyret vårt, og parkere avdelingshengeren vår inne bak låst port mellom Likhuset og Østre Lazareth.

I løpet av 2,5 timer ble 3 tilhengerlass flyttet fra det gamle lageret i Marvika opp til de nye lokalitetene i Østre Lazareth sin kjeller. Takk til André som fikk låne en lukket tilhenger, og Roger som stilte pickup`n sin til rådighet for å trekke avdelingstilhengeren og lasteplanet for å frakte kanonløpene.

Takk til Mokken og Ragnar for kaffi/boller/wienerbrød og en solid sosial støtte.
Takk også til Frode, Marius, Jan og Jørn som ivrige håndtlangere.

Gamle lageret i Marvika er nesten tomt….

Innlasting av alt avdelingsutstyr i avdelingshengeren..
Godt den er lukket, for det var mye dårlig vær utenfor!

Det nye lageret i kjelleren på Østre Lazareth på Odderøya!

Ny parkeringsplass for avdelings-tilhengeren vår, bak låste porter!