Militærhistoriske Avdelinger i Norge og Utlandet

Christianssand Artillerie Compagnie og foreningens medlemmer er langt fra de eneste som har stort engasjement og brennende iver knyttet til å formidle informasjon av militærhistorisk verdi til våre tilhørere og oppdragsgivere. I det langstrakte land, og i det store utland forøvrig, eksisterer det flere militærhistoriske avdelinger og foreninger med formål å formidle forsvarshistorie fra sine epoker.

Christianssand Artillerie Compagnie har samarbeid med flere avdelinger og foreninger, og bidrar med uniformert tilstedeværelse og aktivitet under arrangementer som avvikles, spesielt langs sørlands-kysten. Blant de militærhistoriske avdelinger i Norge og i Utlandet finner vi:

Arendal Borgerlige Militaire (Arendal)

Kanonjolla Øster Riisøer 3 (Risør) (Ingen dedikert hjemmeside, informasjon hentet fra Wikipedia)

Tordenskiolds Soldater (Stavern)

Fredriksten Artillerie Compagnie (Halden)

Nordenfjeldske Grenader Compagnie (Trondheim)

Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps (Ikke en offisiell hjemmeside)

Kong Fredrik IV`s Tambourafdeling af 1704 (Fredrikstad)

Elverumske Skieløber Compagnie (Elverum)

Det Holtaalske Skiløper Compagnie (Har ikke hjemmeside)

Tordenskioldsdagene – Fladstrand (Danmark)

Jämtlands Fältartilleris Vapen (Sverige)

Westgiöta Gustavianer (Sverige)