St. Barbara Komitéen

Det kreves mye arbeid for å lage et så stort arrangement som St. Barbara-feiringen er.

For å ivareta hele arrangementet og sørge for at det gjennomføres på en prikkfri og tradisjonell måte, er det satt ned en egen St. Barbara Komité som har det fulle og hele ansvaret for gjennomføringen.

Komitéen består av fem faste «posisjoner/stillinger» og tre valgte medlemmer fra foreningen.

De faste medlemmene består av Tøimæsteren i Artillerie Compagniets ledelse og de fire medlemmene som utgjør Collegiet i «Ordenen Den Gylne Hest».

De øvrige, valgte, medlemmene blir foreslått og forespurt av Valgkomitéen i forkant av Årsmøtet hvert år, hvorpå disse blir innstilt og deretter valgt av Årsmøtet.