St. Barbara Festdag

St. Barbara feires over det ganske land og flere andre steder i verden, hvor artillerister kan samles.
Mange steder foregår feiringen på dagen, 4. desember. I Kristiansand blir festdagen lagt til lørdagen som er nærmest til 4. desember, slik at det passer sammen med å kunne invitere gjester fra både inn- og utland.