Ordenen Den Gylne Hest

Statutter for Ridderordenen «Den Gylne Hest»

Følgende kriterier lægges til grund ved vurdering av nye Riddere, Stoorriddere og Stoorriddere af 1. klasse:

§ 1: For Episoder der til Almuen megen Fornøielse hafuer været.

§ 2: For at hafue sine «Kjæpphester» och disse nøie pleiet.

§ 3: For et udsvævende Liv och Lævnet hafuer føret.

§ 4: For til mægen Begrædelse for den almene Hop af hafue været.

§ 5: For at sig af andre lade sig udnytte.

§ 6: For at andre til stadigt udnytte.

§ 7: For til dagligt bedrive Daarskaper der til Morskap for Almuen maatte være.

§ 8: For ikke bare sig selbst, men ikun sig selbst at være.

§ 9: For Bedrifter utenom Tienesten der Giendklang ofuer By och Bygd hafuer givet.