Lørdag 21 april blir det sikkerhetskurs for svartkruttvåpen, kanon og muskett i samarbeid med ABM
Det vil i år bli avholdt i Grimstad.
Invitasjon er sendt medlemmer og samarbeidende foreninger.