Årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie legges til søndag 18 mars kl 18:30 på Offisersmessen Gimlemoen , brakke 084.
Innkalling er sendt medlemmene !