Info om mulig Russlands tur

Tirsdag 27 feb kl 18.30 var det medlemsmøte i Offisersmessa på Gimlemoen.
Lars G Wessel Johnsen holdt en informasjon om deltagelsen på Times & Epochs 2017 i Moskva.
I år er arrangementet lagt til 10-19 august pga VM i fotball som foregår i Russland.
Se: http://historyfest.ru/en/

Nærmere info om arrangementet mv vil komme så snart Lars har fått dette i hende.