Salutt for konferanse i regi av Forsvaret

Forsvarets Velferds Tjeneste (FVT) og Forsvarets Personell Tjeneste (FPT) hadde denne uken konferanse i Kristiansand. Compagniet ble forespurt om vi på tirsdagskvelden hadde anledning til å bidra ved konferansens sosiale aften.

Arrangementet hadde 80 deltakere, og disse ble tatt i mot av Compagniet kl. 19:15. Det ble skutt salutt fra den stasjonære kanonen, og vi holdt et foredrag om Christianssand sine fæstningsverker. Vårt bidrag varte ca 30 minutter.

Marius Kildedal, Ragnar Olsen, Ole-Johan Augland etter utført salutt

Takk til Ragnar Olsen, Ole-Johan Augland, Marius Kildedal og Jørn Kildedal (fotograf) som bidro til et vellykket arrangement!