Drift & Vedlikehold, Christiansholm Festning

Idag har vår NK Compagnie, Stückoberleutenant Jan Auby Hagen og Compagniechæf, Stückhauptmand Jørn Kildedal, vært nede på Christiansholm Festning og utført «drift & vedlikehold». Først var de på Odderøya og vedlikeholdt/oppgraderte lysutstyret bak på Compagnie-hengeren vår, slik at dette nå skal virke. Dernest ble det bestilt opp mer lunte, slik at vi ikke skal gå tom midtveis i sesongen….

Helt til slutt ble det lagt ned et stort arbeid i å «gipse beinet» og reparere andre «skavanker» for vår kjære Æres-soldat som har sin «ringe bolig» inne på vårt lager innerst i Christiansholm Festning. Æres-soldaten kan nå gjøre sin ære i å ta i mot sommerens gjester, med oppstart søndag 29. juni når vi begynner med guidingen kl. 12 – 15 hver søndag i seks søndager etterhverandre i løpet av sommeren.

Æres-soldaten & NK Compagnie i munter passiar! 😉

Tusen takk til NK Compagnie, Jan Auby Hagen, og Compagniechæf, Jørn Kildedal, for deres høyst frivillige og likevel nødvendige innsats med drift & vedlikehold dere utførte i dag!