«Kongen kommer» i Fredrikstad

Det har vært en aktiv helg for noen av medlemmene i Christianssand Artillerie Compagnie. Jan Auby Hagen med 1 sønn og 2 nevøer, Frode Amundsen og Ole Morten Meland fra CAC, og Trine Hjerde og Venke Storsveen fra ABM (Arendal Borgerlige Militaire) dro til Fredrikstad fredag 24. mai for å delta i arrangementet «Kongen kommer» lørdag 25. mai. De ankom sent fredag kveld, og overnattet i fellesrom i Artillerigården i Gamlebyen.

Damene, Venke og Trine fra ABM, fikk rigget seg til i et eget rom på stedet.

Lørdag morgen startet med oppsetting av telt og rigging av leir.
Vårt eget telt med oppsatt baldakin. Godt å få luftet teltet – ett år siden sist nå!

Legg merke til vimpelen som er ferdig tilpasset! Flott arbeid av Mokken og Ragnar!
Broderi er utført av Broderi D`sign på Ryen utenfor Kristiansand.

På formiddagen var det fellesmarsj ned til kaien hvor det var stor mottakelse av Kongen. Deretter var det tilbake til leirplassen, hvor CAC/ABM tok oppstilling på vollen over leir og skjøt «Dansk løsen» sammen med FAC (Fredriksten Artillerie Compagnie). Kl. 15:00 startet slaget mot svenskene, som prøvde å innta festningsvollene. Svenskene ble møtt av en felles Norsk-Dansk Artilleristyrke, samt Norske infanterister.

Klargjøring av kruttladninger før slaget, Ole Morten Meland og Jan Auby Hagen er i aksjon!
Legg merke til grillene i bakgrunn, hvor det er helstekte varer av første klasse!!

Kanonene er på plass, og Christianssand og Fredriksten Artillerie Compagnier er side om side.
Det ble under slaget skutt over 200 kanonskudd mot den svenske styrken.

Senere lørdag kveld var det tid for forbrødring og fest med mat, drikke og taler. CAC fikk overlevert plakett fra vertene, og representantene fra CAC minnet samtidig tilstedeværende deltakere om vårt Jubileum 31. august 2013, og ikke minst St. Barbara 7. desember 2013.

Vår Standart er med oss på alle oppdrag!

Damene fra ABM i sine flotte drakter fra tidsepoken!

En fornøyd, men sliten gjeng dro hjem igjen til Kristiansand etter frokost søndag formiddag.

Tusen takk til Jan Auby Hagen med sitt store følge av 1 sønn og 2 nevøer, Frode Amundsen og Ole Morten Meland for deres bidrag til et stort arrangement i Fredrikstad! I 2014 får vi som ikke var med en ny sjanse, siste helgen i mai!