Markering av Helgolandsslaget

Hei

Fredag 9 mai ca kl 14.30 er vi bedt om å avfyre 3 skudd salutt (Dansk/Norsk løsen) fra Odderøya.
Det er i år 150 år siden slaget.

HKH Kronprins Frederik kommer ikke, men hans kone Mary har meldt sin ankomst.

Vi trenger 2-3 mann til å betjene kanonene (våre CAC kanoner, 2 på hjullavett og 1 på rappert)fra Odderøya den dagen. Kanonene skal rettes mot byen, slik at de kan høres på Krs kirkegård, og vi lader med 200 gr for å få god effekt 🙂

Kanonene lades og klargjøres på forhånd, og vi har telefonisk kontakt med en person på kirkegården som sier ifra når vi skal avfyre skuddene.

Noen som kan være med å delta på dette ?

Dette er også en del av programmet ifm Grunnlovsjubileet (trykk på link):

http://grunnlovsjubileet.va.no/events/minnegudstjenestebekransning-150-ars-jubileum-helgolandslauget/

Her noen bilder fra tidligere markeringer (trykk på link):
http://www.kristiansand-mil-samfunn.com/KOF/hendelser/Helgolandslauget_8-9-2013.pdf

Med kanonhilsen
Jørn Kildedal, Compagniechæf