Compagniet på Lier anno 1814

Lørdag 2 august 1814 ble Lier angrepet av Svenskene.

200 år etter ble dette markert med et reactment slag på Lier med 250 deltagere i uniform.

CAC deltok med 3 stk i uniform (Ole Morten, Roger og Jørn) og 3 damer i Marketenteriet (Bente, Hilde-Mari og Linda) 🙂

17.1808 - Lier forskanse Lier 2 leiren Lier 2 Lier 3 kanoner

Lier 2014 Bente og Linda

Related Posts