Dugnad – Lasaretthøyden Odderøya

Til alle CAC medlemmer

Det inviteres med dette til dugnad på Lasaretthøyden Odderøya:

Lørdag 29 mars kl 14.00
Vi rydder på lageret, pusser kanoner, lavetter mv og vedlikeholder og klargjør utstyr for årets sesong.

Vi avslutter med et lite måltid i Flaggsalongen fra kl 17.00, hvor det også blir litt info om årets sesong og planer.

Påmelding til meg innen torsdag 27 mars

Med kanonhilsen
Compagniechæf

Jørn Kildedal
Tlf 990 45 612