Se vedlagte bilde for invitasjon til LOKK møte på Odderøya.

LOKK = Leietagerforeningen Odderøya Kunst og Kultur.