Artikkel om vårt 20-års jubileum i Lokalavisen Kristiansand

Lokalavisen Kristiansand ble invitert til å overvære Jubileumsfeiringen vår, Lørdag 31. august. Da avisen kommer ut kun én gang hver andre uke, så ble det dessverre en liten forsinkelse i forhold til å servere «hot news» på avisfronten.

MEN – Lokalavisen Kristiansand sin utskremte, Marius, han førte pennen på en smidig og elegant måte, og med en flott vinkling for artikkelen. Litt rekruttering fikk vi faktisk også inn i avisen, og det ble skrevet at alle som har interesse av å lese mer om oss, de kan gå inn på våre hjemmesider!

Se artikkelen om vår jubileumsfeiring på side 36 i Lokalavisen Kristiansand sin utgave nr 38, utgitt Tirsdag 17. september, i elektronisk format her (trykk på logoen):