Stor-dugnad: Lazareth Høiden; Kontor, Kjeller, Tilhenger

Torsdag 26. sept var det innkalt til dugnad på Odderøya.

Tilhengeren skulle tømmes og ryddes etter jubileumet, lageret i kjelleren på Lazareth Høiden skylle ryddes og Santa Barbara-utstyret skulle flyttes fra kjelleren til Messe 1 på Kjevik. Kontoret vårt i 2. etasje på Lazareth Høiden hadde også behov for en liten opprydning og puss.

Det ble brukt ca 1,5 time på arbeidet, og både kontor og kjeller ble meget oversiktlig og fint.

Santa Barbara-utstyret skal Morten og Thor Egil oppbevare i kjelleren på Messe 1.

Takk til de som deltok, og spesielt til Frode som kjører tur/retur Evje, og stort sett deltar på de fleste dugnader og oppdrag 🙂 De som deltok var: Ole Morten, Thor Egil, Frode, Ragnar og Sigrid, Toril, Stein Anton og Jørn.

Med Kanonhilsen

Jørn Kildedal, Compagniechæf