Invitasjon til Foreningens Årsmøte 2013

Til alle medlemmer!

I henhold til vedtektene inviteres det herved til Årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie.

Tid: Søndag 17. mars kl. 18:00
Sted: Lazareth Høiden, Odderøya
Lokale: Bygg 11, Flaggsalen (2.etg)

Saker som ønskes tatt opp under «Innkomne saker» må være Styret skriftlig i hende innen 04.03.2013.
Sendes pr e-post til framunds@online.no eller pr post til Frode Amundsen, Bakkemoen 51, 4735 EVJE.

Vel møtt!

Frode Amundsen
Styreleder CAC