20-års Jubileum

Året 2013 er et stort år for Christianssand Artillerie Compagnie!
Vi feirer at det nå er 20 år siden vi ble etablert som en militærhistorisk forening.

Det blir gjennomført en stor markering av jubileumet Lørdag 31. august 2013.
Stedet er vår stolte standplass, Christiansholm Fæstning, i Retranchementet (Tresse).

Kristiansands by-borgere er hjertelig velkomne til å delta i feiringen i et eget arrangement på dagtid.
Se nedenfor for programmet og øvrig informasjon om alt som foregår i og rundt Fæstningsgården.

Med kanonherlig hilsen

Foreningens Styre
Christianssand Artillerie Compagnie

PROGRAM, DAGTID

INVITASJON & PROGRAM, FÆSTAFTEN

Vi har fått påmelding fra 136 personer, fra Norge og Danmark.
Vi ser veldig fram til et hyggelig arrangement!
Publikum kan se på vårt fargerike fyrverkeri kl.22:15, som skytes opp fra Odderøya.

ANTREKKSBESTEMMELSER

ANTREKK, DAGTID
Deltakende avdelinger stiller i sine respektive avdelingers uniformer (offiserer, soldater) og hverdagsantrekk (kvinner, barn). Da det som en del av arrangementet gjenskapes et hverdagslig liv ved Fæstningen, bærer offiserer og soldater ikke Ordensbånd/Ridderbånd/Medaljer til avdelingenes hverdags-/feltuniformer. Selgere tilhørende 1700-talls markedet søker så langt det lar seg gjøre å benytte passende hverdagsantrekk fra tidsepoken (1700-1800 tallet).

Våre øvrige gjester som ikke deltar i gjennomføringen, bruker antrekk utfra eget ønske. Har man uniform eller drakt er det likevel ønskelig at disse nyttes, for å vise mangfoldet av bekledning fra tidsepoken.

Byens borgere kler seg etter vær, føre- og vindforholdene.

ANTREKK, FÆSTAFTEN
Vi har flere kategorier av inviterte gjester til vårt lukkede arrangement «Fæstaften».

Sivile gjester:
Sivile antrekk passende for formelt selskap (mørk dress, slips).

Befal/Offiserer i stadig tjeneste/reservebefal i Forsvaret:
Mørk uniform/Gallauniform med tresser, belte, med tildelte store medaljer.
Tjenesteuniform med kryssbandolær, med tildelte store medaljer.

Selgere m/eventuelt følge, fra 1700-talls Markedet:
Det som har vært nyttet av hverdagsklær i forbindelse med Markedet tidligere på dagen.

Offiserer/soldater fra deltakende avdelinger:
Feltuniform/Tjenesteuniform/Gallauniform fra tidsepoken (1700-1800 tallet).
Det er ikke krav til at man må stille i egen avdelings uniform – valget gjøres individuelt!
Ordensbånd/Ridderbånd/Medaljer kan bæres til antrekket.
NB! St. Barbara «hesten» (som viser deltakelse ved St Barbara) skal ikke bæres til arrangementet.

Kvinner fra deltakende avdelinger:
Hverdagsklær(dersom du ikke har:)/Festkjole/Selskapskjole/Gallakjole fra tidsepoken (1700-1800 tallet).
Ordensbånd/Ridderbånd/Medaljer kan bæres til antrekket.
NB! St. Barbara «hesten» (som viser deltakelse ved St Barbara) skal ikke bæres til arrangementet.

KONTAKTPERSONER, FÆSTKOMITÉEN

Fæstgeneral: Jørn Kildedal
(+47) 990 45 612 / compagniesjef@cac-krs.no
Økonomioffiser: Frode Amundsen
(+47) 906 56 989 / kasserer@cac-krs.no
Logistikkoffiser: Roger Tvedten
(+47) 902 80 360 / logistikkoffiser@cac-krs.no
Transportoffiser: Thor Egil Juell
(+47) 917 45 626 / transportoffiser@cac-krs.no
Marketenteri: Toril Kildedal
(+47) 456 17 512 / marketenteri@cac-krs.no
Marketenteri: Hilde Mari Olsen
(+47) 917 27 158 / marketenteri@cac-krs.no