Innkalling til Dugnad: Flytting til Odderøya

TID: 30.10.2012 kl. 18:00
STED: 2-3 stk i Marvika, 2-3 stk på Odderøya.
Blir vi flere er det veldig bra, og vi fordeler oss slik at alle har noe å gjøre!

Foreningens Styre har besluttet å flytte vårt lager i Marvika opp til kjeller-lokalene i Østre Lazareth på Odderøya. CAC-tilhengeren har også fått egen plass bak porten mellom likhuset og Østre Lazareth.

Begrunnelsen som danner grunnlaget for flyttingen er de usikkerhetsmomenter som foreligger angående leiekontrakt mellom HV-08 og Utleier. Det er viktig for CAC å foregripe begivenhetene og sette i gang flytteprosessen på et tidlig tidspunkt.

Send gjerne en mail til: postmester@christianssand-artilleriecompagnie.no og si fra om du kommer, slik at vi kan fordele oppgaver.