Tilholdssted

Vi holder til på to steder i Kristiansand – ved Lazareth Høiden i nordre del av Odder-Øe Fæstning/Odderøya, og ved Christiansholm Festning utenfor Retranchementet (Tresse). Vi har dessuten anledning til å benytte lokalitetene ved Offisersmessen i Bygg 26 på Gimlemoen.

Bilde av Lazareth Høiden, Odder-Øe Fæstning, Odderøya.

På bildet ser vi Bendiksbukta og Odderøyahallen i bakkant, og på selve Lazareth Høiden ser vi den offentlige salutterings-plassen i forkant av de 4 gjenstående byninger på Høiden. Likhuset er det lille bygget på venstre side som står foran Østre Lazareth, Kongeloftet er den røde, halvmåne-formede bygningen, og Vestre Lazareth til høyre på Høiden.

På Lazareth Høiden deler Christianssand Artillerie Compagnie kontorer sammen med flere foreninger og organisasjoner i Kristiansand som drives på bakgrunn av militære og historiske formål. Her har vi også lagerplass for Compagniets avdelingsutstyr.

Bilde av Christiansholm Festning – sett fra Bystranda.

Retranchementet (Tresse) ligger helt til høyre i bildet, og i forkant ser vi innseilingen til Christiansholm Båthavn. I bildet ser vi flere av de stasjonære kanonene som står på toppen av festningsmuren i retning mot Østre Havn og Odder-Øe Fæstning/Odderøya. Én av disse er operative, og i jevnlig bruk av Christianssand Artillerie Compagnie ved arrangementer og ved omvisninger på Festningen.

Vi har også tilknytning til Offisersmessen, Gimlemoen (Bygg 26, tidligere Brakke 84).
Offisersmessen er tilholdssted for Kristiansand Militære Samfunn (KMS) og for Kristiansand Forsvarsforening Gimlemoen (KFSG). CAC har en fast representant i Styrene til KMS og KFSG, og vi har derfor også anledning til å benytte lokalitetene ved behov.