Da Tom Kristian ikke kunne delta på St Barbara i 2017, og styremøte hadde blitt utsatt, mottok
han CAC sin minnemynt på styremøte tirs 27 feb for sin innsats og støtte til CAC som styremedlem og Stoormæster.