Foreningens Styre

 

Årsmøtet har konstituert følgende personer til foreningens Styre 2013-2014/2015:

Funksjon Navn E-post Telefon
Styreleder Ole Morten Meland styreleder@cac-krs.no 916 85 537
Nestleder Ragnar Olsen nestleder@cac-krs.no 412 77 139
Sekretær Marius Kildedal sekretar@cac-krs.no 951 64 068
Kasserer Frode Amundsen kasserer@cac-krs.no 906 56 989
Styremedlem Roger Tvedten styremedlem@cac-krs.no 902 80 360