HV-08 Offisiell Saluttering

Den 17. mai 2007 ble Kristiansand sammen med flere andre festningsbyer igjen satt på det militærhistoriske kartet, da Forsvarssjefen oppnevnte 16 offisielle saluttstasjoner fra Vardøhus i nord til Odderøya i sør, og saluttplikten ble tilbakeført. Saluttstasjonen er lokalisert på Lazareth Høiden, i nord-enden av det tidligere kystfortet på Odderøya og i forlengelsen / sør-enden av Kristiansand sentrum.

Odderøya Saluttbatteri er en egen enhet underlagt Agder- og Rogaland Heimevernsdistrikt nr. 08, som er territorielt ansvarlig for landbasert militært aktivitet i Agder- og Rogaland fylkene. HV-08 har hovedkvarter i Vatneleiren i Sandnes Kommune, og er ansvarlig og oppsettende militær avdeling for ivaretakelsen av den offisielle saluttplikten.

Batteriet er bemannet av frivillig personell som, med få unntak, også er engasjert i aktiviteter gjennom Christianssand Artillerie Compagnie. På bakgrunn av at mange av saluttstasjonene ikke hadde egen tilstedeværende militær bemanning, tok tidligere GIHV (Generalinspektøren for Heimevernet), Generalmajor Bernt Brovold, på seg ansvaret for 10 av stasjonene. Han gav ut et beslutningsnotat med klare ansvarsbestemmelser for de aktuelle HV-distriktene, blant annet om opplæring. Det blir avholdt årlige saluttkurs ved Kongsvinger festning, i regi av Artilleriets offisersforening (AOF) og Forsvarets Avdeling for Kultur og Tradisjon (FAKT).

Saluttbatteriet er satt opp med 3 stk 105 mm Felthaubits, type M101, som er nedkalibrert til 75 mm.

Det salutteres med 21 skudd på nasjonale høytidsdager. Det salutteres også ved stats- og flåtebesøk, og andre spesielle anledninger etter nærmere ordre. Alminnelig salutt gis med 5 sekunders mellomrom mellom skuddene.

Vi har 7 stk nasjonale høytidsdager hvor det skal salutteres, og disse er:

  • 21. februar – H.M. Kong Harald V`s fødselsdag
  • 8. mai – Frigjøringsdagen / Nasjonal veterandag
  • 17. mai – Grunnlovsdagen 1814
  • 7. juni – Unionsoppløsningen 1905
  • 4. juli – H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
  • 20. juli – H.K.H. Kronprins Haakon fødselsdag
  • 19. august – H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
For året 2014 blir saluttering alle dager gjennomført kl. 12:00 (jfr. regler om saluttering på offentlige høytidsdager, og ingen av disse faller på kirkelige høytidsdager i 2014).