Artillerie Compagniet

 

Oversikt over stillinger i Artillerie Compagniet.

Årsmøtet har konstituert personell til enkelte stillinger, i henhold til foreningens Statutter.
(Trykk på stillingstittelen i venstre kolonne for å lese Stillingsbeskrivelsen)

Compagniechæf Stückhauptmand Jørn Kildedal
Artillerie Compagniets ledelse compagniesjef@cac-krs.no 990 45 612
NK Compagnie Stückoberleutnant Jan Auby Hagen
Artillerie Compagniets ledelse nk-compagnie@cac-krs.no 481 95 860
Tøimæster Felttøimæster Thor Egil Juell
Artillerie Compagniets ledelse toimester@cac-krs.no 917 45 626
Kruttmæster Minørmæster Kristen Lian
kruttmester@cac-krs.no 414 93 928
Sikkerhetsofficer Stückleutnant Ole Morten Meland
Artillerie Compagniets ledelse sikkerhetsoffiser@cac-krs.no 916 85 537
Vollmæster / Adiutant Stückleutnant Jarle Christiansen
905 15 972
Leder Marketenteriet Sivil Toril Kildedal
Artillerie Compagniets ledelse marketenteri@cac-krs.no 456 17 512