Feiret Tordenskiolds Soldater Fladstrand sitt 25 års jubileum.

Lørdag 28 oktober markerte Tordenskiolds Soldater Fladstrand (Frederikshavn) sitt 25 års jubileum. Dette var samme dag som Tordenskiold`s 333 fødselsdag. Det var hele 14 deltagere fra Christianssand Artillerie Compagnie som var påmeldt. Selv om ikke alle rakk frem pga overbookinger på fly v, ble det en ærefull og opplevelsesrik feiring. Compagniet v/Compagniesjef Ole Morten Meland, overleverte et Vikingehorn med Mjød som gave. Dette for å markere vårt gode vennskap og samarbeid slik de ofte gjorde i Vikingetiden,

Compagniesjef Ole Morten Meland overleverer gaven fra CAC. Et Vikingehorn fyllt med Mjød.