Åpnet Næringsforeningens 175 års jubileum

Onsdag 11 oktober markerte Næringsforeningen i Kristiansand sitt 175 års jubileum. Compagniet tok i mot gjestene og salutterte hvert 5 min på kaia utenfor Kilden. Etter åpningen var deltagere fra CAC invitert med på forestillingen og festen med mat og drikke. Takk til Bente, Else, Toril, Ole Morten, Trond, Svein og Jørn som representerte CAC.

Klar for mottakelse og salutt

Etter salutten fikk vi delta på festen

God stemning i Kilden