Evaluering i Saluttbatteriet og jubileumskomiteen

Torsdag 9 nov var det invitert til en evaluering av årets salutter, samt om man ønsket å delta også neste år. Jubileumskomiteen for årets 30 års jubileum var også invitert på dette møte. Det var enighet om at CAC fortsetter med de 4 saluttene vi har gjennomført, samt at man også søker om salutt på Kronprinsesse Mette Marit sin fødselsdag 19 august. Det ble servert pizza til møte og stemningen var god rundt bordet.