CAC Skarpskytterlag medlem i NSU

Christianssand Artillerie Compagnie har nå startet eget skarpskytterlag for svartkruttvåpen.
Vi har egne statutter for dette og et eget styre. Se egen fane på hjemmesiden vedr CAC skarpskytterlag.

CAC skarpskytterlag er nå godkjent som medlem av NSU (Norsk Svartkrutt Union), slik at de som er medlemmer
i CAC er automatisk medlem i CAC skarpskytterlag hvis de har våpen og våpentillatelse, og derved også medlem av NSU.

Se: http://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/medlemsklubber/

Man trenger altså ikke lenger være medlem av en egen pistolklubb og betale kontingent der ( I KGP er medlemskontingenten kr 750,-pr år. Dette sparer man altså nå).

Kunne du tenke deg å være med å skyte med svarkruttvåpen, er det bare å ta kontakt med oppmann Jørn Kildedal på e-mail jorn.kildedal@getmail.no, ev mobil 99045612
Vi regner med å få treningstider på lørdager fra høsten 2017 på Kjevik. Nærmere info kommer.
Det vil også bli arrangert stevne/r iht NSU sine regler, samt at vi satser på fugleskyting etter gamle metoder.

Lov (vedtekter) for CAC skarpskytterlag, tilsluttet Norsk Svartkruttunion