Compagniet har inngått forsikringsavtale

CAC har nå tegnet tyveri/hærværk forsikring på våre 4 kanoner og uniformer og kjoler som henger på kontoret på Lasaretthøyden.

I tillegg har vi inngått tredjepartsforsikring ved oppdrag. Dette innebærer at tredjepart, altså publikum eller andre som ikke er deltagere/medlemmer i CAC og med på arrangementet, er forsikret i tilfelle ulykker ved arrangement/oppdrag i CAC regi.

Det er en trygghet for publikum ved våre arrangement, og en stor fordel mht sikkerhet. Vi vil oppfordre alle som er med i NoA (Norsk Artillerilaug) om å gjøre det samme mht sikkerhet og samarbeid med DSB.