CAC-representanter feiret St Barbara på Rena

Christianssand Artillerie Compagnie mottok en hyggelig invitasjon til St. Barbara-feiring på selveste dagen, 4. desember 2012, i regi av Rena leir. Det var anledning til å sende to personer for å representere oss, og i år ble det besluttet at Compagniesjef og NK skulle få anledning til å reise. Våre representanter stod selv for reisen til og fra Rena, mens Foreningen besluttet å dekke utgiftene for selve arrangementet.

Programmet startet mandag 3. desember, hvor det ble holdt orienteringer fra Artilleriinspektøren, Kongsberg-gruppen, Bofors og flere andre. Tirsdag 4. desember kl. 14:00 var det oppmøte i Salongen, hvor alle gjester ble skrevet inn og det ble utlevert velkomstdrikke. Kl. 15:00 – 18:00 var det bordsetting. Det ble servert meget god mat, med påfølgende underholdning og diverse kunngjøringer.

På vegne av Christianssand Artillerie Compagnie takket Jørn for invitasjonen, forklarte litt om hvem vi er og at vi har holdt tradisjonen med feiring av St. Barbara vedlike i 19 år. De øvrige gjestene var veldig imponerte over dette, og mange ytret ønsker om å delta både ved våre framtidige St. Barbara-feiringer, og ikke minst ved vår 20 års jubileumsfeiring 31. august 2013.

Etter taffelet var det tid for Ordenspromosjon (Ridderslagningen), og arrangementet ble avsluttet i Salongen (Messa) med nattmat (pølser i lompe) kl. 22:00 og baren som stengte kl. 01:00.

Nestkommanderende og Compagniesjefen fikk markedsført foreningen vår på en meget god måte, og nå vet Artilleriinspektøren og mange artilleri-frender hvem vi er og hvilke aktiviteter vi bedriver.

Til sist formidles de beste hilsner fra Generalinspektøren for Heimevernet, Generalmajor Kristin Lund, som var tilstede ved vår St. Barbara-markering i Kristiansand, og som var meget imponert over denne!

Takk til Jan Auby Hagen og Jørn Kildedal for en utmerket representasjon av foreningen vår, i hyggelig lag sammen med våpenfrender!