Statusmøte i arbeidsgruppene

Statusmøte for arbeidsgruppenes ledere ble avholdt mandag 3. desember kl. 17-19:30.
Møtet var for Styre-representantene som er plukket ut som ledere av de forskjellige gruppene.

Tema: Statusoppdatering i forbindelse med «Prosjekt CAC i ny drakt fra Jubileumsåret 2013».

Det var et informativt møte, og arbeidet med og fokuset i arbeidsgruppene sålangt er veldig bra!

Stå på videre, og husk å komme sammen til nye samtaler i arbeidsgruppene i løpet av perioden desember-januar, før vi tar et nytt statusmøte i slutten av januar eller begynnelsen av februar 2013.