Årsmøte 2023 gjennomført

Søndag 19 mars kl 18.00 ble årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie gjennomført i Offisersmessa på Gimlemoen. Tom Kristian hadde trykt opp fine hefter med årsmøtepapirer, og Toril hadde kjøpt inn ingredienser og laget svelerøre som ble stekt på stedet rett før årsmøte. Dessverre møtte det såpass få medlemmer at det ble mange hefter og sveler til overs.

Men årsmøte ble gjennomført iht vedtektene, og året 2023 blir feiret med 30 års jubileum og flere spennende oppdrag. Takk til styret som har fungert og lykke til med styret fra 2023.