Årets sikkerhetskurs vel gjennomført

Lørdag 15 april var det igjen duket for årets sikkerhetskurs på Kjevik for medlemmer i Christianssand Artillerie Compagnie og inviterte personer med samme interesse. Ole Morten stod for en stødig gjennomføring med sin kompetanse på dette området, og Stein Anton Juul, Frode Amundsen, Tom Kristian Venger, Bente Meland og Jørn Kildedal bidro godt på praksisdelen. Takk til alle som bidro med klargjøring (opplasting, tilkjøring, avlastning, produksjon av kurshefter og kursbevis mv, bestilling og tillaging og kjøring av kaffe, lunsj mv), gjennomføring og opprydning. Det krever en del å få disse kursene gode, så her er det gjort et kjempejobb. Deltakerne var meget fornøyd med kurset, og alle fikk sitt kursbevis (unntatt en som får sitt tilsendt).

Kanondrill
Dyktig Instruktør
Deltagere fulgte med
Noen nye deltakere fikk vi også med