Årets sikkerhetskurs planlegges lørdag 15 april på Kjevik

Årets sikkerhetskurs, iht NOA (Norsk Artilleri Laug) standard, planlegges lørdag 15 april på Kjevik. Nærmere invitasjon med program og tidsplan vil sendes medlemmer og våre søsteravdelinger. CAC medlemmer prioriteres. Dette kurset er godkjent av POD (Politidirektoratet) som et kurs som gir nødvendig kompetanse for å saluttere med svartkruttvåpen, søke om registrering av egen saluttkanon og kjøpe krutt til egen saluttkanon/svartkrutt.